Homepage>Travel&Local>BG parking

BG parking

Languages
English
Update
2022-02-19
Latest Version
2.0
Android version
5.0+
BG parking Mod Info
The description of BG parking App

Jednostavna i pregledna aplikacija za plaćanje parkinga SMS porukama na teritoriji grada Beograda. Parking je moguće platiti za zonu A, zonu 1 (crvena), zonu 2 (žuta), zonu 3 (zelena), zonu 4 (opšta parkirališta izvan zoniranog područja), sms parkiralište "Vidin kapija" i sms parkiralište "Sava promenada". Za svaku zonu prikazuju se cenovnik i informacije o vremenskim ograničenjima. Osim plaćanja parkinga, moguće je videti i broj trenutno slobodnih parking mesta u 8 javnih garaža i 17 parkirališta. Za svaku garažu i parkiralište moguće je videti lokaciju na mapi, cenovnik i dodatne informacije o kapacitetu. Dostupan je pregled ulica po zonama. Moguće je saznati da li postoji izdata dnevna parking karta, kao i na koje parkiralište, od 3 dostupna, je pauk odneo auto.Aplikacija koristi, ako joj se to dozvoli, GPS lociranje kako bi se odredila zona u kojoj se nalazite. Prikazuje se detaljna mapa svih zona u Beogradu. Moguće je snimiti više od jedne registarske oznake uz prateći opis.Imajući u vidu da GPS lociranje, na telefonu, nije uvek precizno, koristeći trenutnu lokaciju i definisane mape zona, aplikacija prikazuje upozorenje kada se korisnik nalazi blizu zone ili na granici dve ili više zona. Tada je najbolje, zanemarujući označenu trenutnu lokaciju, na mapi proveriti svoj položaj i tako utvrditi u kojoj zoni se nalazite. Da bi to uradili što tačnije, preporuka je da se koristi satelitski prikaz mape.Osim upozorenja o lokaciji, aplikacija proverava radno vreme parking servisa i obaveštava korisnika da nije potrebno poslati SMS poruku (u slučaju kada je radno vreme završeno) ili da je ostalo manje od sat vremena do isteka radnog vremena. Takođe, kada se pokuša slanje SMS poruke na broj koji ne pripada zoni u kojoj se korisnik nalazi, pojaviće se još jedno upozorenje.Naravno, sva upozorenja je uvek moguće ignorisati i poslati SMS poruku na odabrani broj i registarsku oznaku.KARAKTERISTIKE:- prikaz mape sa zonama i određivanje zone u kojoj se nalazi

- spisak brojeva za zonu A, zonu 1 (crvena), zonu 2 (žuta), zonu 3 (zelena), zonu 4 (opšta parkirališta izvan zoniranog područja), sms parkiralište "Vidin kapija" i sms parkiralište "Sava promenada". Za svaki broj se prikazuje cenovnik i informacije o vremenskim ograničenjima.

- provera: da li se korisnik nalazi u blizini zone ili granice dve ili više zona; da li je radno vreme isteklo; da li se pokušava slanje SMS poruke na broj koji ne pripada zoni u kojoj se korisnik nalazi

- spisak trenutno slobodnih parking mesta u garažama i parkiralištima. Za svako mesto se prikazuje lokacija na mapi, cenovnik i dodatne informacije o kapacitetu. Moguće je označiti lokaciju kao omiljenu i kreirati rutu do te lokacije.

- spisak ulica po zonama

- provera da li postoji izdata dnevna parking karta

- provera gde je pauk odneo autoAplikacija podržava tamnu i svetlu temu. Na onim telefonima čiji operativni sistem podržava teme, aplikacija se automatski prilagođava temi telefona. Na ostalim uređajima, u delu za podešavanje aplikacije, moguće je ručno izabrati željenu temu.NAPOMENA: Aplikacija ne koristi GPS lociranje u druge svrhe. Lokacije i kretanje se na snimaju, niti šalju bilo kome. SMS poruke se ne šalju automatski, da ne bi došlo do neželjenog slanja i slanja za pogrešnu zonu ili van radnog vremena parking servisa.