Homepage>Educational>Tasviriy San'at 1 sinf

Tasviriy San'at 1 sinf

Languages
English
Update
2021-10-19
Latest Version
13
Android version
4.4W+
Download Tasviriy San'at 1 sinf Link
Tasviriy San'at 1 sinf Mod Info
The description of Tasviriy San'at 1 sinf App

"Tasviriy san'at" AR darsligi umumiy o'rta ta'lim maktablarining "Tasviriy san'at" fani darsliklari uchun qo'shimcha manba hisoblanib, mazkur ilovadan darslik yordamida foydalanish mumkin. Ilova "kengaytirilgan borliq" orqali o'quvchiga fan haqida qo'shimcha bilimlarni beradi.